SHEP at STO
@ Easton, Mass. (Merkert Gymnasium)
9/2/2017 at 5:30 pm

Final 1 2 3 4 Score
Shepherd University (1-0) 25 18 25 26 3
Stonehill (0-1) 21 25 23 24 1
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th
SHEP -- 1st -- STO
  STO starters: Marykay Nasby; Jessica Givens; Megan Pennino; Sophia Poveda; Allyson Hughes; Katherine DeLanty; libero Claire Manuszak.  
  SHEP starters: Cambriea Hill; Peyton Lindblad; Christine Jackson; Seone Goode; Amanda Snowden; Jessica Karcz; libero Imani Major.  
1-0 [Jessica Givens] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 1-1
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 1-2
2-2 [Rachel Dunlavy] Ball handling error by Jessica Givens. Point SHEP
3-2 [Imani Major] Attack error by Sophia Poveda. Point SHEP
4-2 [Imani Major] Attack error by Megan Pennino. Point SHEP
5-2 [Imani Major] Attack error by Megan Pennino. Point SHEP
6-2 [Imani Major] Attack error by Marykay Nasby. Point SHEP
7-2 [Imani Major] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
  Timeout STO.  
8-2 [Imani Major] Kill by Peyton Lindblad (from Imani Major). Point SHEP
9-2 [Imani Major] Service ace (Sophia Poveda). Point SHEP
10-2 [Imani Major] Ball handling error by Jessica Givens. Point SHEP
  SHEP subs: Nicole Murray.  
[Imani Major] Attack error by Cambriea Hill. Point STO 10-3
[Claire Manuszak] Kill by Sophia Poveda (from Marykay Nasby). Point STO 10-4
11-4 [Claire Manuszak] Service error. Point SHEP
[Peyton Lindblad] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 11-5
12-5 [Marykay Nasby] Kill by Cambriea Hill (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
13-5 [Cambriea Hill] Kill by Amanda Snowden (from Imani Major). Point SHEP
14-5 [Cambriea Hill] Kill by Jessica Karcz. Point SHEP
15-5 [Cambriea Hill] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Cambriea Hill] Attack error by Amanda Snowden (block by Jessica Givens; Katherine DeLanty). Point STO 15-6
[Sophia Poveda] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 15-7
16-7 [Sophia Poveda] Kill by Jessica Karcz (from Imani Major), block error by Allyson Hughes. Point SHEP
[Nicole Murray] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 16-8
[Katherine DeLanty] Service ace (Peyton Lindblad). Point STO 16-9
[Katherine DeLanty] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 16-10
17-10 [Katherine DeLanty] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
18-10 [Jessica Karcz] Service ace (Marykay Nasby). Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens), block error by Peyton Lindblad. Point STO 18-11
[Jessica Givens] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 18-12
19-12 [Jessica Givens] Attack error by Marykay Nasby. Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Service error. Point STO 19-13
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Attack error by Peyton Lindblad (block by Sophia Poveda; Megan Pennino). Point STO 19-14
20-14 [Rachel Dunlavy] Bad set by Jessica Givens. Point SHEP
  Timeout STO.  
21-14 [Imani Major] Kill by Nicole Murray. Point SHEP
[Imani Major] Ball handling error by Jessica Karcz. Point STO 21-15
[Claire Manuszak] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 21-16
[Claire Manuszak] Attack error by Jessica Karcz. Point STO 21-17
[Claire Manuszak] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 21-18
22-18 [Claire Manuszak] Service error. Point SHEP
[Peyton Lindblad] Kill by Katherine DeLanty. Point STO 22-19
[Marykay Nasby] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 22-20
23-20 [Marykay Nasby] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
24-20 [Cambriea Hill] Attack error by Katherine DeLanty (block by Nicole Murray). Point SHEP
[Cambriea Hill] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 24-21
  STO subs: Allyson Hughes.  
25-21 [Sophia Poveda] Service error. Point SHEP
back to top
SHEP -- 2nd -- STO
  SHEP starters: Amanda Snowden; Cambriea Hill; Nicole Murray; Jessica Karcz; Peyton Lindblad; Seone Goode; libero Imani Major.  
  STO starters: Allyson Hughes; Marykay Nasby; Megan Pennino; Katherine DeLanty; Sophia Poveda; Jessica Givens; libero Claire Manuszak.  
1-0 [Jessica Karcz] Attack error by Allyson Hughes (block by Nicole Murray; Peyton Lindblad). Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 1-1
[Jessica Givens] Kill by Megan Pennino. Point STO 1-2
[Jessica Givens] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 1-3
2-3 [Jessica Givens] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
3-3 [Milleysha Otero] Attack error by Allyson Hughes. Point SHEP
[Milleysha Otero] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 3-4
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Kill by Megan Pennino (from Jessica Givens). Point STO 3-5
4-5 [Rachel Dunlavy] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz), block error by Sophia Poveda. Point SHEP
[Imani Major] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 4-6
[Claire Manuszak] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 4-7
[Claire Manuszak] Attack error by Seone Goode. Point STO 4-8
[Claire Manuszak] Service ace (Milleysha Otero). Point STO 4-9
5-9 [Claire Manuszak] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
6-9 [Peyton Lindblad] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Peyton Lindblad] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 6-10
[Marykay Nasby] Attack error by Seone Goode. Point STO 6-11
7-11 [Marykay Nasby] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
[Cambriea Hill] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 7-12
  STO subs: Allyson Hughes.  
[Sophia Poveda] Attack error by Seone Goode (block by Allyson Hughes; Katherine DeLanty). Point STO 7-13
8-13 [Sophia Poveda] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
9-13 [Seone Goode] Service ace (Sophia Poveda). Point SHEP
10-13 [Seone Goode] Attack error by Allyson Hughes. Point SHEP
[Seone Goode] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 10-14
[Katherine DeLanty] Kill by Megan Pennino (from Jessica Givens). Point STO 10-15
11-15 [Katherine DeLanty] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
12-15 [Jessica Karcz] Service ace (Marykay Nasby). Point SHEP
[Jessica Karcz] Service error. Point STO 12-16
13-16 [Jessica Givens] Service error. Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Attack error by Cambriea Hill (block by Marykay Nasby). Point STO 13-17
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 13-18
14-18 [Rachel Dunlavy] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Imani Major] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 14-19
[Claire Manuszak] Service ace (Milleysha Otero). Point STO 14-20
[Claire Manuszak] Attack error by Cambriea Hill. Point STO 14-21
15-21 [Claire Manuszak] Attack error by Marykay Nasby (block by Cambriea Hill; Seone Goode). Point SHEP
[Peyton Lindblad] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 15-22
16-22 [Marykay Nasby] Kill by Cambriea Hill (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
  STO subs: Ashley Hitchcock.  
17-22 [Cambriea Hill] Service ace (Claire Manuszak). Point SHEP
[Cambriea Hill] Service error. Point STO 17-23
  STO subs: Allyson Hughes.  
[Sophia Poveda] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 17-24
18-24 [Sophia Poveda] Service error. Point SHEP
[Seone Goode] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 18-25
back to top
SHEP -- 3rd -- STO
  SHEP starters: Seone Goode; Christine Jackson; Amanda Snowden; Jessica Karcz; Cambriea Hill; Peyton Lindblad; libero Imani Major.  
  STO starters: Katherine DeLanty; Allyson Hughes; Megan Pennino; Sophia Poveda; Jessica Givens; Marykay Nasby; libero Claire Manuszak.  
1-0 [Jessica Givens] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 1-1
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
2-1 [Rachel Dunlavy] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
3-1 [Imani Major] Service ace (Rachel Dunlavy). Point SHEP
4-1 [Imani Major] Kill by Peyton Lindblad (from Imani Major). Point SHEP
5-1 [Imani Major] Attack error by Sophia Poveda. Point SHEP
[Imani Major] Attack error by Cambriea Hill (block by Marykay Nasby). Point STO 5-2
6-2 [Claire Manuszak] Attack error by Marykay Nasby. Point SHEP
7-2 [Peyton Lindblad] Kill by Cambriea Hill (from Jessica Karcz). Point SHEP
8-2 [Peyton Lindblad] Kill by Jessica Karcz (from Milleysha Otero). Point SHEP
[Peyton Lindblad] Attack error by Cambriea Hill. Point STO 8-3
[Marykay Nasby] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 8-4
[Marykay Nasby] Attack error by Christine Jackson (block by Katherine DeLanty; Sophia Poveda). Point STO 8-5
9-5 [Marykay Nasby] Attack error by Katherine DeLanty (block by Cambriea Hill). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
  STO subs: Ashley Hitchcock.  
10-5 [Cambriea Hill] Kill by Imani Major. Point SHEP
11-5 [Cambriea Hill] Attack error by Katherine DeLanty (block by Christine Jackson; Amanda Snowden). Point SHEP
[Cambriea Hill] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 11-6
  STO subs: Allyson Hughes.  
12-6 [Sophia Poveda] Kill by Christine Jackson (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Christine Jackson] Kill by Katherine DeLanty. Point STO 12-7
[Katherine DeLanty] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 12-8
13-8 [Katherine DeLanty] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 13-9
  STO subs: Marykay Nasby.  
14-9 [Jessica Givens] Kill by Peyton Lindblad (from Imani Major). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 14-10
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
15-10 [Rachel Dunlavy] Attack error by Megan Pennino. Point SHEP
16-10 [Milleysha Otero] Attack error by Megan Pennino. Point SHEP
  Timeout STO.  
[Imani Major] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 16-11
[Claire Manuszak] Attack error by Cambriea Hill. Point STO 16-12
[Claire Manuszak] Attack error by Cambriea Hill (block by Marykay Nasby; Katherine DeLanty). Point STO 16-13
[Claire Manuszak] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 16-14
  Timeout SHEP.  
17-14 [Claire Manuszak] Attack error by Marykay Nasby. Point SHEP
18-14 [Peyton Lindblad] Service ace (Rachel Dunlavy). Point SHEP
[Peyton Lindblad] Attack error by Christine Jackson. Point STO 18-15
19-15 [Marykay Nasby] Kill by Cambriea Hill (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
  STO subs: Ashley Hitchcock.  
20-15 [Cambriea Hill] Kill by Jessica Karcz (from Cambriea Hill). Point SHEP
  Timeout STO.  
[Cambriea Hill] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 20-16
  STO subs: Allyson Hughes.  
[Sophia Poveda] Attack error by Amanda Snowden. Point STO 20-17
21-17 [Sophia Poveda] Service error. Point SHEP
[Christine Jackson] Kill by Allyson Hughes (from Claire Manuszak). Point STO 21-18
22-18 [Katherine DeLanty] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 22-19
  STO subs: Marykay Nasby.  
23-19 [Jessica Givens] Kill by Amanda Snowden (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Attack error by Seone Goode (block by Megan Pennino). Point STO 23-20
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Attack error by Cambriea Hill (block by Marykay Nasby; Megan Pennino). Point STO 23-21
  Timeout SHEP.  
[Rachel Dunlavy] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 23-22
24-22 [Sophia Poveda] Attack error by Sophia Poveda (block by Peyton Lindblad; Seone Goode). Point SHEP
[Imani Major] Kill by Marykay Nasby (from Jessica Givens). Point STO 24-23
25-23 [Claire Manuszak] Kill by Christine Jackson (from Jessica Karcz). Point SHEP
back to top
SHEP -- 4th -- STO
  SHEP starters: Jessica Karcz; Peyton Lindblad; Amanda Snowden; Cambriea Hill; Seone Goode; Christine Jackson; libero Imani Major.  
  STO starters: Megan Pennino; Katherine DeLanty; Marykay Nasby; Jessica Givens; Sophia Poveda; Allyson Hughes; libero Claire Manuszak.  
1-0 [Jessica Karcz] Attack error by Allyson Hughes. Point SHEP
2-0 [Jessica Karcz] Attack error by Allyson Hughes. Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Allyson Hughes (from Claire Manuszak). Point STO 2-1
[Jessica Givens] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 2-2
3-2 [Jessica Givens] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
4-2 [Milleysha Otero] Service ace (TEAM). Point SHEP
5-2 [Milleysha Otero] Attack error by Sophia Poveda. Point SHEP
6-2 [Milleysha Otero] Attack error by Allyson Hughes (block by Peyton Lindblad; Seone Goode). Point SHEP
[Milleysha Otero] Kill by Allyson Hughes (from Jessica Givens). Point STO 6-3
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
[Rachel Dunlavy] Service ace (Imani Major). Point STO 6-4
7-4 [Rachel Dunlavy] Service error. Point SHEP
8-4 [Imani Major] Attack error by Sophia Poveda. Point SHEP
[Imani Major] Kill by Sophia Poveda (from Jessica Givens). Point STO 8-5
[Claire Manuszak] Attack error by Christine Jackson. Point STO 8-6
9-6 [Claire Manuszak] Attack error by Marykay Nasby (block by Cambriea Hill; Christine Jackson). Point SHEP
10-6 [Peyton Lindblad] Service ace (TEAM). Point SHEP
  STO subs: Ashley Hitchcock.  
11-6 [Peyton Lindblad] Kill by Imani Major. Point SHEP
12-6 [Peyton Lindblad] Kill by Christine Jackson (from Jessica Karcz). Point SHEP
13-6 [Peyton Lindblad] Kill by Christine Jackson (from Jessica Karcz). Point SHEP
  Timeout STO.  
[Peyton Lindblad] Kill by Ashley Hitchcock (from Rachel Dunlavy). Point STO 13-7
[Marykay Nasby] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 13-8
[Marykay Nasby] Service ace (Cambriea Hill). Point STO 13-9
[Marykay Nasby] Kill by Jessica Givens (from Rachel Dunlavy), block error by Christine Jackson. Point STO 13-10
14-10 [Marykay Nasby] Kill by Jessica Karcz (from Milleysha Otero). Point SHEP
[Cambriea Hill] Kill by Ashley Hitchcock (from Jessica Givens). Point STO 14-11
  STO subs: Allyson Hughes.  
15-11 [Ashley Hitchcock] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
16-11 [Christine Jackson] Attack error by Allyson Hughes (block by Jessica Karcz; Seone Goode). Point SHEP
17-11 [Christine Jackson] Attack error by Allyson Hughes. Point SHEP
  Timeout STO.  
[Christine Jackson] Kill by Jessica Givens (from Ashley Hitchcock). Point STO 17-12
18-12 [Katherine DeLanty] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Jessica Karcz] Kill by Megan Pennino (from Jessica Givens). Point STO 18-13
[Jessica Givens] Service ace (Imani Major). Point STO 18-14
[Jessica Givens] Attack error by Peyton Lindblad. Point STO 18-15
[Jessica Givens] Kill by Megan Pennino. Point STO 18-16
  Timeout SHEP.  
19-16 [Jessica Givens] Attack error by Allyson Hughes (block by Amanda Snowden; Seone Goode). Point SHEP
  SHEP subs: Milleysha Otero.  
[Milleysha Otero] Service error. Point STO 19-17
  STO subs: Rachel Dunlavy.  
20-17 [Rachel Dunlavy] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
21-17 [Imani Major] Attack error by Ashley Hitchcock. Point SHEP
[Imani Major] Kill by Megan Pennino (from Jessica Givens). Point STO 21-18
22-18 [Claire Manuszak] Kill by Peyton Lindblad (from Jessica Karcz). Point SHEP
[Peyton Lindblad] Kill by Ashley Hitchcock (from Jessica Givens). Point STO 22-19
[Marykay Nasby] Kill by Ashley Hitchcock (from Marykay Nasby). Point STO 22-20
[Marykay Nasby] Kill by Ashley Hitchcock (from Jessica Givens). Point STO 22-21
  Timeout SHEP.  
[Marykay Nasby] Attack error by Cambriea Hill (block by Jessica Givens; Katherine DeLanty). Point STO 22-22
23-22 [Marykay Nasby] Service error. Point SHEP
  SHEP subs: Amanda Snowden.  
[Cambriea Hill] Kill by Katherine DeLanty (from Jessica Givens). Point STO 23-23
  STO subs: Allyson Hughes.  
[Ashley Hitchcock] Attack error by Cambriea Hill. Point STO 23-24
24-24 [Ashley Hitchcock] Service error. Point SHEP
25-24 [Christine Jackson] Kill by Seone Goode (from Jessica Karcz). Point SHEP
26-24 [Christine Jackson] Kill by Amanda Snowden (from Peyton Lindblad). Point SHEP
back to top